Det mesta inom installation och montage handlar om förutsättningar. Följer man tomtens förutsättningar vid exempelvis byggnation av ett hus så finns det mycket att vinna. Förutom att värdet kan öka så kommer investeringen hållas nere på ett minimum. Det gäller speciellt alla de delar av byggnationen som inte syns men som ibland är de dyraste. En sådan investering är värmesystemet i huset. Såväl installation som drift kan skilja sig åt med mycket stora summor per månad och livslängd. Men det ...