En lokal kan användas inom många olika områden och ibland händer det att lokalen blir för liten. Företaget kanske växer och därmed kan behovet av större lokaler snabbt uppstå. Ett entresolplan är då många gånger ett bättre alternativ än att bygga ut eller flytta till större lokaler. Vad är då ett entresolplan för någonting? Man kan enkelt beskriva ett entresolplan som ett ytterligare plan i samma lokal. Om din verksamhet börjar växa ur befintliga lokaler behöver någonting göras och det ...