Det är vanligt med bergsprängning speciellt i Stockholms län där det är bergigt och byggs mycket. Ofta måste man ta bort berg vid byggen av större fastigheter, underjordiska garage och vägar. En bergsprängning måste ske kontrollerat och säkert, både för de som utför den men även för omgivningen runt omkring. Därför måste en bergsprängning alltid planeras noga i förväg. Man gör exempelvis vibrationsmätningar för att försäkra sig om att omkringliggande områden inte ska ta skada.  All sprängning måste anpassas och ...