Brandtätning är en av de viktigaste säkerhetsaspekterna i ett byggprojekt. När en fastighet byggs så ska den delas in i olika brandceller som kan hindra branden från att enkelt spridas i byggnaden. Handlar det till exempel om en fastighet med flera bostäder så delas varje lägenhet in i en brandcell. Det innebär att om en brand startar i en lägenhet så ska den kunna isoleras där och inte direkt ta sig över till nästa bostad. Hur länge brandcellen kan ...