Hårt jobb väntar för en arborist i Malmö

15 juni 2021 jonas olsson

Under vintern och våren år 2021 kunde du läsa i tidningarna och se på nyheterna att träden i Malmö var under attack. Av någon outgrundlig anledning hade någon eller några fått för sig att på hundratals träd i staden skära och skala av barken. Det gör förstås att träden dör. En mycket plågsam död dessutom. Och det är skapar väldigt mycket merarbete för stadens arborister. 

Det är nämligen en arborist i Malmö som kallas in när man behöver ta reda på hur det egentligen är ställt med ett träd. I somliga fall går även vandaliserade träd att rädda genom beskärning. Precis som att även sjuka träd går att rädda om sjukdomen inte har spritt sig till stammen. Det är lite som att amputera ett ben på en människa. Istället kapar man en gren för att möjliggöra för resten av trädet att leva vidare. 

 

 

Träden går till frisören 

Det är dock inte bara sjukdomar och vandalisering som aktiverar arborister, varken i Malmö eller någon annanstans. Det kan helt enkelt också bara röra sig om ett träd som har blivit för stort och därmed ställer till besvär. Grenar kanske sträcker sig ut mot trottoarer eller fönster. Det kanske finns en uppenbar rasrisk kring ett träd som hade orsakat förödande skador om det blåst ned vid en storm. Även här har arboristerna väldigt viktiga uppdrag att utföra. 

Du kan faktiskt inte låta träden ta över helt. Även om det är en fin tanke att låta naturen ha sin gång, så måste vi också tänka lite på oss själva också. Träden kan inte styra allting, och ibland är det nödvändigt att justera lite på träden. Man kan jämföra det med att träden får gå på en hälsokontroll hos doktorn eller att de går till frisören när grenarna har blivit lite för långa. Inget konstigt alls med det. 

Fler nyheter