Man kan fråga sig om det finns något viktigare för människan än en god natts sömn och en bra frukost. Tar man in på bed and breakfast i Gävle har man alla möjligheter att få uppleva hur detta känns. Ja det är väl högst troligt att det kan upplevas på andra orter och under helt andra förutsättningar, men för människor som är på besök i Gävle kan en upplevelse av detta slag vara värt att prova när man är ...

Det är vanligt med bergsprängning speciellt i Stockholms län där det är bergigt och byggs mycket. Ofta måste man ta bort berg vid byggen av större fastigheter, underjordiska garage och vägar. En bergsprängning måste ske kontrollerat och säkert, både för de som utför den men även för omgivningen runt omkring. Därför måste en bergsprängning alltid planeras noga i förväg. Man gör exempelvis vibrationsmätningar för att försäkra sig om att omkringliggande områden inte ska ta skada.  All sprängning måste anpassas och ...

Vilken slags person är du när bilen går sönder? Är du den som kan byta däck vid en punktering på egen hand? Gräver du i motorhuven och skruvar och pillar på det mesta när motorn har stannat och får igång bilen på det sättet? Kan du hantera startkablar när batteriet har dött och bilen inte ger ett ljud ifrån sig? Grattis, du verkar vara en händig person. Jobbar du kanske som mekaniker inom bilservicen? Om inte, så skulle du ...

Ser du till att få tillräckligt med vila i ditt liv? I dessa tider är det lätt att glömma bort vilken positiv påverkan god sömn och vila faktiskt har på våra liv. Det är då kroppen får tillfälle att bearbeta, förbättra och läka. Det går att leva hur bra som helst under sin vakna tid men låter man inte kroppen också få sova och bara ha det gott när ögonen är stängda – ja då lever man bara hälften ...

När man driver en verksamhet är lönsamheten det absolut viktigaste. Med lönsamhet följer andra positiva effekter som exempelvis förmåner för personalen. Möjlighet att kunna investera i nya produkter eller maskiner. Samt skapa en trivsam miljö för de anställda. Men hur gör man då för att kunna knyta kunderna till det egna företaget under en lång tid framöver? Ett av flera sätt är att skapa någon typ av lojalitetsprogram. Programmet bör ger en win-win-känsla för både företagen och för kunderna, ...