Pumpar i Kungsbacka kan behöva service

03 augusti 2021 patrick pettersson

Har du problem med pumpen eller inga problem alls så kan du alltid kontakta ett företag med pumpservice. Om du har problem så hjälper de dig att lösa det och har du inga problem så hjälper de dig att sköta underhållet av dina befintliga pumpar så att du undviker problem i framtiden. Annars så kanske du är i behov utav en helt ny pump, vad gör du då? Jo du kontaktar naturligtvis en pumpservice då med!

Den mest kostsamma typen av konsekvens av bristande underhåll är de stilleståndskostnader som kan uppstå vid fel på dina pumpar. Har du pumpar i Kungsbacka som behöver omvårdnad kan du kika in hos https://www.pump-pyrolysteknik.se/pumpservice-kungsbacka/, där finns all hjälp du behöver. 

Det finns även många olika typer av pumpar och reservdelar om du skulle behöva det till ditt företag. Välservade pumpar ger rätt driveffekt och minskar risken för driftstopp. Behöver du en omrörare till pumpen så kan du få det med.

 

Varför ska man underhålla pumpen?

Inget företag, eller privatperson för den delen, vill ha oplanerade stillestånd och därför är det viktigt att underhållet sker kontinuerligt. Varje pumpsystem arbetar efter sina egna specifika förutsättningar så drift och underhåll måste anpassas till detta. När en pump servas så är det vissa underhållsmoment som vanligen ingår, till exempel smörjning och utbyte av lager, utbyte av impeller, korrigeringar av pump och motor, utbyte och underhåll av tätningar och packningar, reparation eller byte av motor.

 

 

Vanliga problem som kan uppstå

Det finns ett antal problem som kan uppstå med en pump, några av de vanligaste problemen är: problem med ventiler, kavitation, läckage och problem med tätningar och lager. Läckage uppträder i första hand vid övergångar om det inte finns korrosion eller erosion. När det gäller problem med ventiler så uppstår ofta läckor eller utmattningsskador i ventiler, ventilerna kräver ofta kontinuerligt underhåll.

Fler nyheter