Advokater för målsägande och tilltalade

01 mars 2020 Cecilia Olsson
Advokater för målsägande och tilltalade

Om man står anklagad för ett brott behöver man en kunnig och erfaren brottmålsadvokat vid sin sida, man bör exempelvis aldrig delta i ett polisförhör utan att ha en försvarare med sig som kan stötta och ta vara på ens intressen. Ett brottmål kan vara det jobbigaste man går igenom i sitt liv, därför är det viktigt att man känner ett starkt stöd från någon med juridisk kunskap. Man behöver känna sig trygg och prioriterad.

När ett brott uppdagas utreds det i en så kallad förundersökning av polisen. När förundersökningen är klar så går den som står anklagad för brottet tillsammans med sin försvarare igenom förundersökningsprotokollet och tittar på om ytterligare utredningsåtgärder krävs. Efter det kan en åklagare lämna in en stämningsansökan, den ska innehålla gärningsbeskrivning, vilken bevisning man kommer hänvisa till (även teknisk bevisning) samt eventuella vittnen och skadeståndsanspråk med mera.

När rättegången sedan inleds lägger åklagarsidan och försvaret fram sina versioner om vad som hänt. Vittnen förhörs och i slutet av rättegången ger bägge sidor en sammanfattning av det som inträffat, vad som talar för och emot den tilltalade samt vilket straff man yrkar på. Därefter är det dags för domstolen, som består av domare och nämndemän, att fälla en dom. Det kan bli allt från böter till fängelse i många år om den åtalade anses skyldig till brottet. Det tas även ett beslut om målsägande (offret) har rätt till skadestånd och i så fall vilket belopp. Båda sidor har rätt att överklaga domen. 

Advokatfirman Ottosson & Pakas har kunskaper att hjälpa både målsägande och tilltalade. Deras advokater och jurister är erfarna och mycket uppdaterade inom straffrätt. De har resurser att ge bästa möjliga biträde i domstol samt vid alla kontakter med polis. Advokatfirman Ottosson & Pakas arbetar alltid hårt för att varje klient ska få en så fördelaktig påföljd som möjligt. Läs mer på https://advokatfirmanop.se/sv.

 

Fler nyheter