Arbetet med asylrätt i Göteborg

20 april 2021 jonas olsson

Det är viktigt att alla får en möjlighet till rättvisa och sin sak prövad. Därför är asylrätt en viktig del av alla de områden som en advokat kan arbeta med. För asylrätt handlar om flyktingars rätt att få skydd och stöd i det land som de söker sig till. Något som kanske kan låta enkelt men som kan vara mycket snårigt och besvärligt att reda ut. 

Asylrätt i Göteborg hos https://advokatfirmanop.se/sv är en tung specialitet som på alla sätt handlar om människors liv och välmående. De flyktingar som söker hjälp kan fly från svält, krig, förföljelse och annat som gör att de riskerar mycket om de inte får en plats i landet. Det är också något som alla advokater som arbetar inom asylrätt är medvetna om och försöker göra sitt bästa för att reda ut.

 

Statslös eller utländsk medborgare

Om det kommer en flykting till landet som är utländsk medborgare, eller till och med statslös, kan den första åtgärden vara att ta reda på vem personen är. För ofta handlar det om en flykt där man har fått resa från alla typer av identitetshandlingar och andra ägodelar. Därefter är det också viktigt att man får ett grepp om den situation som flykten skett ifrån. Och vad som händer ifall flyktingen tvingas resa hem igen.

 

 

Stöttning på alla sätt

För att det ska bli en korrekt bedömning krävs det att en kommunikation finns. Därför är det en stor tillgång med de tolkar som arbetar för advokatbyråer och andra juridiska instanser i Göteborg. Det gör att den sökande kan få sitt ord sagt och även att många frågetecken kan redas ut, som kan ha en betydelse för domslutet. Under tiden är det viktigt att den sökande får mat, husrum och kanske till och med någon sysselsättning för att få en inkomst och aktivitet. 

Fler nyheter