Om man bor i ett detaljplanerat område och tänker måla om fasaden på sitt hus, behöver man först göra en bygglovsansökan hos kommunen. Färgen man valt ska som regel harmonisera med de omgivande byggnaderna. När man har skickat in en ansökan måste man vänta och se om den beviljas eller inte innan man påbörjar arbetet. Påbörjar man ändå arbetet och det skulle visa sig att ansökan inte beviljas, kan det förutom allt nedlagt arbete bli en onödig kostnad. Förutom ...