Att tvätta fasaden med jämna mellanrum är viktigt för att den ska se bra ut men framförallt också för att den ska hålla så länge som möjligt. Med tiden samlas smuts, föroreningar och påväxt på fasaden som kan bryta ner ytskiktet och gör att det tappar sin skyddande funktion. Med en noggrann rengöring går det att få bort allt oönskat samtidigt som ytan blir fin, många gånger kan hus upplevas som nymålade trots att de endast blivit rengjorda.  Tvätta alltid ...