I Malmö finns goda möjligheter till effektiv fasadtvätt

27 december 2020 Cecilia Olsson

Att tvätta fasaden med jämna mellanrum är viktigt för att den ska se bra ut men framförallt också för att den ska hålla så länge som möjligt. Med tiden samlas smuts, föroreningar och påväxt på fasaden som kan bryta ner ytskiktet och gör att det tappar sin skyddande funktion. Med en noggrann rengöring går det att få bort allt oönskat samtidigt som ytan blir fin, många gånger kan hus upplevas som nymålade trots att de endast blivit rengjorda. 

Tvätta alltid fasaden innan målning 

För att ny färg ska hålla så länge som möjligt så krävs förutom en färg av bra kvalitet och noggrant utförande av själva målningen även en bra grund för färgen. Därför är det viktigt att genomföra en fasadtvätt som tar bort smuts och påväxt vilket ger en bra grund. Struntar man till exempel att ta bort all påväxt så finns det stor risk att den fortsätter att växa och tränger sig igenom färglagret. Den målade ytan blir såklart även ojämn om underlaget inte är tillräckligt rengjort innan.

Ett pålitligt företag med effektiva metoder

Hustvättarna i Malmö är ett företag som kan utföra noggrann tvätt på olika fasadtyper såsom plåtfasad, putsfasad, tegelfasad och träfasad. De använder sig av skonsamma men effektiva metoder som tar bort oönskad smuts och påväxt. Genom att anpassa varje fasadtvätt efter objekt då det gäller exempelvis arbetstryck, temperatur och vattenflöde så uppnår de optimalt resultat av varje tvätt.

Företag med flera tjänster som ökar hållbarheten på huset

Förutom fasadtvätt kan Hustvättarna även hjälpa till med taktvätt, takmålning, klottersanering, nockbandsbyte samt mark- och stentvätt. Hustvättarna är experter inom sin bransch och levererar gedigen kompetens, beprövade metoder och god service till alla sina kunder. Vänder man sig till Hustvättarna så kan man helt enkelt få hjälp med det mesta av underhåll som ger byggnaden goda förutsättningar att hålla länge. Mer information hittar man på https://hustvattarna.se/.

Fler nyheter