När man driver en verksamhet är lönsamheten det absolut viktigaste. Med lönsamhet följer andra positiva effekter som exempelvis förmåner för personalen. Möjlighet att kunna investera i nya produkter eller maskiner. Samt skapa en trivsam miljö för de anställda. Men hur gör man då för att kunna knyta kunderna till det egna företaget under en lång tid framöver? Ett av flera sätt är att skapa någon typ av lojalitetsprogram. Programmet bör ger en win-win-känsla för både företagen och för kunderna, ...