Som hus- eller fastighetsägare har man ett ansvar att se till så att allt fungerar som det ska i byggnaden. En fastighet kräver mycket underhåll och man gör klokast i att åtgärda problem omgående då de har uppstått för att inte riskera att de växer sig större. Det allra bästa är såklart att hela tiden arbeta förebyggande för att undvika att problem uppstår överhuvudtaget.  Se till att hyresgästerna och fastigheten mår bra Som hyresvärd har man ett ansvar mot sina hyresgäster. Hyr ...