Minimera risken för dyra bekymmer med regelbunden rörinspektion

26 juni 2020 Cecilia Olsson

Som hus- eller fastighetsägare har man ett ansvar att se till så att allt fungerar som det ska i byggnaden. En fastighet kräver mycket underhåll och man gör klokast i att åtgärda problem omgående då de har uppstått för att inte riskera att de växer sig större. Det allra bästa är såklart att hela tiden arbeta förebyggande för att undvika att problem uppstår överhuvudtaget. 

Se till att hyresgästerna och fastigheten mår bra

Som hyresvärd har man ett ansvar mot sina hyresgäster. Hyr man till exempel ut en lägenhet eller tillhandahåller en bostadsrätt, har man vissa skyldigheter att se till så att bostaden underhålls. Dessa skyldigheter brukar kallas för underhållsplikten och innebär i grova drag att bostaden ska vara beboeligt och i ett acceptabelt skick under hela hyrestiden. Detta gör det såklart extra viktigt att arbeta proaktivt för att motverka att det uppstår problem i fastigheten.

Undvik kostsamma problem

Ett av de besvär som kan bli väldigt dyrt att åtgärda om man låter det gå för långt är problem med rörsystemet eller stammarna. Genom att regelbundet se till att fastighetens stammar spolas och inspekteras får man dessutom lägre självrisk hos försäkringsbolagen, men det absolut bästa är att man slipper illaluktande och bubblande avlopp.

Boka regelbundna kontroller

GR Avloppsrensning är ett företag som utför rörinspektion och stamspolningar i Stockholms län. De är specialister på felsökning och åtgärder för fastighetsbelagda rörsystem. Skulle man få problem med stammarna så blir det betydligt dyrare att reparera (eller i värsta fall byta ut hela stammarna) än vad det kostar att göra regelbundna kontroller. Man bör därför ha som rutin att göra en besiktning vid minsta misstanke samt regelbundna besiktningar med ett par års intervall. Genom att låta GR Avloppsrensning utföra en grundlig rörinspektion kan de uppdaga skador och slitage innan de har gått så lågt att det är ett mycket allvarligt problem. 

Fler nyheter