Tredjepartslogistik är ett sätt för företag att kunna ha skalbara lösningar på lagerhantering. Det går även att låta ett externt företag sköta all logistik gentemot kunder. Tredjepartslogistik förkortas i regel 3PL. Att hålla sitt eget lager kan bli kostsamt. En del är själva lokalerna, framför allt om verksamheten har toppar och dalar, men det gäller även personal. Att ha egen lagerpersonal är en stor kostnad och precis som med lagerlokaler kan det vara svårt att behöva dimensionera personalstyrkan. När ett företag ...