Tredjepartslogistik är en modern lösning

30 november 2021 jonas olsson

editorial

Tredjepartslogistik är ett sätt för företag att kunna ha skalbara lösningar på lagerhantering. Det går även att låta ett externt företag sköta all logistik gentemot kunder. Tredjepartslogistik förkortas i regel 3PL.

Att hålla sitt eget lager kan bli kostsamt. En del är själva lokalerna, framför allt om verksamheten har toppar och dalar, men det gäller även personal. Att ha egen lagerpersonal är en stor kostnad och precis som med lagerlokaler kan det vara svårt att behöva dimensionera personalstyrkan.

När ett företag anlitar tredjepartslogistik som https://www.hillmerslogistik.se/ kan det se ut på många olika sätt. Det går att outsourca hela verksamheten kring lager. Smidigt för många mindre företag som på så sätt kan ägna sig helt åt att sälja och sin kärnverksamhet.

Tredjepartslogistik är flexibelt

Den främsta fördelen med tredjepartslogistik är den inbyggda flexibiliteten. Dessutom är de flesta avtal utformade utefter att företaget bara betalar för faktiskt användande. Servicen kan ofta skalas upp och ned snabbt.

I jakten på en bra 3PL är det viktigt att gå igenom vilken service som tillhandahålls. Här är det viktigt att se till helheten. Kan företaget tillhandahålla all typ av service och utskick? Som företag som handlar med utlandet är det bra att det finns avtal med större transportföretag.

 

image

 

Nackdelar med 3PL

Många gånger överväger fördelarna för företag nackdelarna med 3PL. In-housekostnaderna försvinner och den inbyggda skalbarheten gör det möjligt att växa. Nackdelarna som vissa företag upplever är tappad kontroll.

Eftersom ett externt företag kan sköta leveranser och lagerhållning tappas den biten gentemot kunden. Servicen är i händerna på en extern leverantör hela kedjan igenom. Det är här det är så viktigt att se till att hitta rätt 3PL-leverantör.

Genom att kontrollera omdömen och se till att ha kontaktpunkter som fungerar kan servicen gentemot kunder förbättras. Samtidigt ställer det stora krav på företag att kunna välja rätt samarbetspartner.

Fler nyheter