Nutiden, och framtiden, ser ut att gå i lagrens tecken. Tittar man till exempel på logistikparken i Kjula utanför Eskilstuna så samlar den en imponerade skala företag: Amazon, DHL och Coop för att nämna bara några. En inte alltför vild gissning är att området bara kommer att växa under den kommande tiden i och med dess strategiska läge i mellersta Sverige.  Framtidens jobbval Naturligtvis är detta bara ett exempel och liknande områden finns här och var i vårt avlånga land. I ...