En bergsprängning sker alltid kontrollerat

13 augusti 2020 Lily Hansen

Det är vanligt med bergsprängning speciellt i Stockholms län där det är bergigt och byggs mycket. Ofta måste man ta bort berg vid byggen av större fastigheter, underjordiska garage och vägar. En bergsprängning måste ske kontrollerat och säkert, både för de som utför den men även för omgivningen runt omkring.

Därför måste en bergsprängning alltid planeras noga i förväg. Man gör exempelvis vibrationsmätningar för att försäkra sig om att omkringliggande områden inte ska ta skada. 

All sprängning måste anpassas och noga planeras

I känsliga miljöer är det extra viktigt med förarbetet och att man använder rätt sprängteknik. Man gör alltid ett för uppdraget anpassat borrhål och använder vid behov lågbrisant sprängämne för att vara säker på att omgivningen inte tar skada. I vissa fall kan man även välja att använda elektroniska sprängkapslar som är enklare att styra och kontrollera.

I extra känsliga miljöer väljer man ibland att istället använda sig av bergspräckning och något som kallas för snigeldynamit.  

 

 

Ibland måste man även förstärka berg

Det händer att man efter en sprängning måste förstärka berget på vissa ställen. Bergförstärkning i Stockholm är särskilt vanligt bredvid vägar eller i underjordiska schakt och tunnlar, men det förekommer även på andra ställen. Ett vanligt sätt att förstärka är med nät. Då hindrar man sten från att exempelvis rasa ner på vägbanan. I andra fall väljer man att bulta fast stenblock. Man kan även välja att rensa berget från stenar och block som riskerar att lossna och rasa ner. 

Vill man ha hjälp med att spränga ska man kontakta ett företag med stor erfarenhet och gärna ett som behärskar alla olika tekniker och som har de rätta certifikaten. Detta är extra viktigt om man behöver spränga under jord eller vatten. Det är ganska så dyrt med sprängning, så att jämföra priser mellan olika företag kan löna sig. 

Fler nyheter