Med bra brandtätning stoppar man brand från att snabbt spridas genom fastigheten

24 maj 2022 Cecilia Olsson

Brandtätning är en av de viktigaste säkerhetsaspekterna i ett byggprojekt. När en fastighet byggs så ska den delas in i olika brandceller som kan hindra branden från att enkelt spridas i byggnaden. Handlar det till exempel om en fastighet med flera bostäder så delas varje lägenhet in i en brandcell. Det innebär att om en brand startar i en lägenhet så ska den kunna isoleras där och inte direkt ta sig över till nästa bostad. Hur länge brandcellen kan stå emot beror på vilken brandklass den har.

Med brandtätning blir brandcellerna täta även där rör och kablar går

Det som är avgörande för att brandcellerna ska kunna stå emot, förutom material i väggar, golv och tak är brandtätning mellan fastighetens olika delar. Det gäller till exempel att ha bra brandtätning när man drar olika rör eller kablar genom brandcellerna. Brandtätning av genomföringar är vad man kallar passiva brandskydd och de ser till att byggelement eller sektioner (väggar eller golv) behåller sitt brandmotstånd när kablar, kabelrännor, rör eller ventilationskanaler dras genom dem. 

brand

Med en omsorgsfullt installerad brandtätning så kan man hindra både eld och rökgas från att spridas utanför brandcellen där branden startat. Just rök från en brand kan leta sig in genom minsta springa och snabbt ta sig vidare genom huset. Brandtätningar skyddar också mot hettan som uppstår vid brand. Sewatek är ett företag som själva tillverkar olika brandtäta genomföringsprodukter för de flesta typer av konstruktionsmaterial.

Ett brett sortiment och expertis ger goda förutsättningar till högkvalitativ brandtätning

Sewatek har ett brett sortiment där vissa produkter kan gjutas in eller monteras till trämoduler redan i fabriken. Andra produkter är perfekta att använda vid stambyte och för VVS-montörer eller elektriker. Tack vare den långa erfarenhet Sewatek har av passivt brandskydd är de experter inom området. Detta kombinerat med deras breda produktsortiment gör att de kan tillfredsställa de flesta behov av brandavskiljande genomföringar för byggnader.

Fler nyheter