När man ska välja bergvärme i Örebro

07 september 2020 jonas olsson

Det mesta inom installation och montage handlar om förutsättningar. Följer man tomtens förutsättningar vid exempelvis byggnation av ett hus så finns det mycket att vinna. Förutom att värdet kan öka så kommer investeringen hållas nere på ett minimum. Det gäller speciellt alla de delar av byggnationen som inte syns men som ibland är de dyraste.

En sådan investering är värmesystemet i huset. Såväl installation som drift kan skilja sig åt med mycket stora summor per månad och livslängd. Men det handlar även om hur mycket man behöver lägga på service, reparationer, drift och underhåll. Ser man till ett långt perspektiv så är det många som tittar på möjligheten till brunnsborrning för kostnadseffektivisering.

 

Skatter under mark

De flesta barn har säkert någon gång drömt om skatter som begravts under marken. Stora skattkistor med guld, juveler och pengar. Men det finns faktiskt en skatt utan gränser som man kan hitta om man gräver och det är en källa till billig uppvärmning av bostaden.

Installerar man eldrivna radiatorer i sitt hem så är det en liten installationskostnad men höga driftskostnader. De som istället väljer att genom brunnsborrning installera bergvärme i Örebro kan få den motsatta effekten. En större kostnad vid installationen men sedan mycket låga månatliga kostnader framöver. Det kan också höja värdet på huset avsevärt vid en försäljning.

 

 

Nya tiders system

När man förr i tiden skulle installera brunnar så var det bara att ta fram spaden och förbereda sig på ett hårt jobb. Numera utförs brunnsborrning enbart med maskiner. Det gäller själva borrningen och installationen av alla delar för värmesystemet.

För enklare underhåll sätts alla maskinella delar, förutom slingorna, ovan mark. Det gör att man lätt kan utföra service, reparationer och underhåll. Till mångas glädje så är det en ganska liten ovandel som varken tar stor plats eller ser klumpig ut.

Fler nyheter