Skicka paket till USA

12 oktober 2017 Matilda Olsson
Skicka paket till USA

Det finns en del lagar och regler som måste följas när man ska skicka paket till USA. Att skicka eller ta emot ett paket som kommer från ett land utanför EU innebär att man alltid bör hålla koll på tullavgifter och deklarationer för de papper som ska med till tullen. Om du importerar en vara från ett land utanför EU som till exempel USA och missar att betala de avgifter som tillkommer när du deklarerar varan får du en räkning från tullen. Ifall du importerar och exporterar mycket eller ofta till USA kan det vara en bra idé att ansöka om betalningsanstånd hos Tullverket. Detta underlättar mycket för dig som är företagare och ofta skickar eller tar emot paket från länder utanför EU. 

Skulle du missa att deklarera avgifter för tull och skatt till Tullverket kan du åka på att betala en extra avgift. Det finns några olika situationer som kan leda till att du får betala en extra avgift, därför är det mycket viktigt att hålla koll på vilka regler som gäller så att du slipper onödiga avgifter. Har man bara bra koll på vad som gäller är det inga problem att importera eller exportera.

Till exempel kan en avgift tas ut om du råkat lämna felaktiga uppgifter i taxeringen till tullen. Detta gäller även om du helt enkelt missat att fylla i de rätta uppgifterna. Då kan du få betala en extra avgift på 20 procent av det som blivit felaktigt deklarerat.

Att importera eller exportera en produkt som inte är tillåten kan också leda till att en extra avgift måste betalas. Även om den kompletterande deklarationen till tullen skickas in för sent kan en extra avgift tas ut. Då får man betala en förseningsavgift. Det är alltså en del att tänka på och mycket att hålla koll på inför att man skickar sin produkt.

Fler nyheter