Vägmarkeringar som gör skillnad

10 februari 2022 jonas olsson

editorial

När man är klar med asfalteringen ser det alltid väldigt rent och fint ut. Den svarta asfalten är alldeles jämn men har ändå den lutning som gör att vattnet rinner undan. Ytan väntar på att börja användas, men ingen vet riktigt hur man ska börja innan det har varit någon där och dragit upp riktlinjerna.

Företag som arbetar med vägmarkeringar är de som är på plats först och ritar upp linjer för hur aktiviteten ska slussas över den nya ytan. Utan regler och ramar blir det svårt att navigera.

När de första grundlinjerna är på plats börjar arbetet med att lägga på den termoplast som används för att göra vägmarkeringar. Den svensktillverkade termoplast som används av svevia.se/vagmarkeringar är en miljövänlig och mycket hållbar produkt. Plasten är lätt att forma och färga och den tål hårt slitage.

Termoplast är miljövänligt och lätt att återvinna. Detta blir extra viktigt när man exempelvis gör tillfälliga markeringar vid ombyggnader där man efter en kort period tar bort vägmarkeringen. När termoplast tas bort kan den smältas ner och omformas till nya produkter.

 

vägmarkeringar

 

En vit linje skapar trygghet i trafiken

Många vet hur förvirrande det kan vara att köra på en nyasfalterad väg där man inte kommit till fasen att göra vägmarkeringar. På en landsväg är det lättare, men trafiksäkerheten ökar betydligt när mitt- och sidolinjer kommit på plats. Den formbara termoplasten gör det dessutom möjligt att skapa linjer med räfflor för att ytterligare varna trafikanter för faror.

Linjer och symboler ökar också säkerheten för andra trafikanter. När det finns en tydlig linje som markerar var cykel- och gångbana börjar blir det tryggare för de som annars har en utsatt position i trafiken.

Eftersom termoplasten kan färgas går det också att öka trafiksäkerheten genom att gulmarkera fält, exempelvis vid en busshållplats eller en zon med förbud att parkera. 

Fler nyheter